BYGG KANINBUREN SJÄLV!

Eftersom jag ofta får frågor om hur man bygger en kaninbur har jag här samlat mina högst personliga erfarenheter och tyckanden om kaninburar.

Det är inte särskilt svårt att själv bygga en kaninbur. Minsta tillåtna mått enligt Jordbruksverkets regler är för en dvärgkanin 0,5 kvadratmeter. Minsta sidan måste vara minst 50 cm och buren ska också vara minst 50 cm hög. Detta är alltså minimimått. En större bur är givetvis trevligare för kaninen, men den är också betydligt mer lättskött. Och det är varken svårare eller särskilt mycket dyrare att göra en rejäl bur så snåla inte på storleken! Alla mina burförslag har dörren på sidan. Det beror på att kaninens naturliga fiender är rovfåglar och stora rovdjur som kaninen upplever kommer uppifrån, så det som kommer uppifrån skrämmer ofta kaniner. De, visserligen få, kaniner jag vet som blivit aggressiva mot människor hade i väldigt hög utsträckning burar som öppnades i taket så det avråder jag från. Vill man kan man givetvis göra en lucka i taket för att underlätta städningen, men man bör alltså inte komma uppifrån mot kaninen innan den är tam.

Allt nät i kaninburar ska vara s k minknät, dvs svetsat nät. Höns- eller kycklingnät står inte emot angrepp från t ex räv, grävling eller hundar.

     
Utomhusbur på ben
 
En bur som kaninen ska kunna vara i även under de kallaste vintermånaderna måste stå på ben. Den måste också ha ett rejält tak som lutar bakåt och går en bra bit utanför buren. Isolering är däremot helt onödigt eftersom kaniner hushåller med sin värme och alltså inte själva släpper ifrån sig speciellt mycket värme som går till spillo (jämför med t ex fjäderfä som känns varma och höjer temperaturen rejält i sin omgivning om den är begränsad). Bor man i de kallare delarna av vårt land kan det dock vara idé att ge kaninen ett hus att gå in i när det är som kallast. Det ska då inte vara för stort om det ska fungera som ”värmerum”.

Några krav som jag vill att en kaninbur för vinterbruk utomhus ska uppfylla är:

* Man ska få in en skottkärra under buren. Det underlättar vid rengöringen!
* En ev. bräda i dörröppningen ska vara löstagbar. Även det gör städningen lättare. Brädan håller kvar spån och halm i buren.
* Buren får inte vara för låg. Då blir den för mörk.
* Dörren ska vara stor. Då blir buren både ljusare och lättare att städa.
* Foderhäcken ska gärna kunna fyllas på utifrån. Hålet kan man dock få sätta för under en del av året för att det inte ska blåsa och snöa in.
* Botten ska vara gjord av tåligt och lättstädat material, t ex formplywood.
* Nätet i dörren och foderhäcken ska vara s k minknät. Det håller kaninen inne och alla andra djur ute! Dessutom är det lätt att hänga skålar på minknät.
* Buren ska vara målad. Målar man med en ljus färg inuti blir buren ljusare och trevligare!

Sommarbur:
 
I stora drag kan man dela in sommarburar i två kategorier. I en bra betesbur kan kaninen vara dygnet runt under sommaren. Buren flyttas efter behov så att kaninen alltid kan beta färskt gräs. Av tradition är betesburar ofta trekantiga men de kan egentligen lika gärna vara fyrkantiga.

Betesbur 
 
Några krav som jag vill att en betesbur för sommarbruk utomhus ska uppfylla är:

* Det ska vara nät även i botten på buren.
* Kaninen måste ha ett hus att gå in i. Botten på huset ska vara en bit ovanför marken.
* Luckan ska vara så stor att kaninen kan nås var i buren den än befinner sig. Den bör sitta på ena långsidan.
* Kaninen ska alltid kunna finna skugga i buren.
* Nätet ska vara s k minknät. Det håller kaninen inne och alla andra djur ute! Ev. kan man ha ett nät med större maskor i botten men det måste ändå vara ganska kraftigt.

Rasthage
 
En rasthage kan kaninen bara vara i under uppsikt. Den består bara av sidor med nät som man sätter ihop. Något som ger skugga måste också finnas. Den stora fördelen med rasthage är att man själv kan sitta hos kaninen. Vill man kan man också sätta upp t ex hinder i hagen så att kaninen får hoppa. Det är viktigt att man inte lämnar kaninen i rasthagen eftersom kaniner väldigt fort kan gräva sig ut under hagen. Den skyddar heller inte kaninen mot vilda eller tama djur som rovfåglar, hundar, katter, räv eller grävling. Man kan bygga sin rasthage själv, men en enklare variant är att köpa s k kompostgaller och sätta ihop dem. Då är det också lätt att komplettera med fler om man behöver det.

Några krav som jag vill att en rasthage ska uppfylla är:

* Sektionerna ska vara lätta att ta isär alternativt vika ihop.
* Maskorna får inte vara så stora att kaninen kan komma ut eller få ut huvudet (tänk på att små kaninungar kommer ut genom de flesta kompostgaller som finns på marknaden!).
* Se till att kaninen har skugga i hagen. Ett sätt är att sätta hagen runt ett träd!

  

Inomhusbur, ej bostadsutrymme 
 
Har man tänkt att ha sin kanin inomhus i t ex ett stall eller förråd kan buren se ut på lite olika sätt. Om man vill kan man göra en variant på den ovan beskrivna vinterburen på ben. Skillnaden är att taket inte behöver vara lutande eller överskjutande. Man får då på köpet ett förvaringsutrymme uppe på buren!

Kraven för denna typ av bur är i stort sett de samma som för motsvarande utomhusbur. Skillnaden är att kaninen inte behöver något hus och att man inte måste kunna sätta för foderhäcken.

Ritning och byggbeskrivning till min bur "Skulleboburen" finns här!


En annan variant är att göra någon form av hage eller bås på golvet till kaninen. Den största fördelen med det är att buren kan göras stor utan att det går åt mycket material. Om man inte tänker ha tak på buren bör väggarna vara minst en meter höga.

Några krav som jag vill att en hage eller ett bås ska uppfylla är:

* Dörren ska vara så stor att man själv med lätthet kommer in.
* Om det är tak på buren ska det vara uppfällbart eller lätt avtagbart.
* Det ska finnas en rejäl foderhäck i buren. Den ska vara lätt att fylla på.
* Det går att använda kycklingnät inomhus, men jag föredrar ändå ett svetsat fyrkantsnät, typ minknät.

Tänk på att en bur som står där det är ganska mörkt ska vara vänd mot ljuset. Måla den gärna invändigt i någon ljus färg så blir den också ljusare. Använd gärna timer i kaninens rum under den mörka årstiden för att förlänga dagen.

Inomhusbur för bostadsutrymme

Om man ska ha kaninburen i sin bostad är det allra viktigaste kanske att golvet är helt tätt. Detta är lättast att åstadkomma med en hel plastlåda (kanske en botten till en kaninbur eller en lagerback). Tänk på storleken! Det går också att göra en bur av trä eller skivor av något slag och lägga i våtrumsmatta i botten. Man måste då svetsa mattan i skarvarna. Görs detta rätt blir buren helt tät.

Man kan göra buren antingen så att den står på ben eller ett bord eller på golvet. Båda varianterna har sina fördelar. Har man buren på golvet kan kaninen hoppa ut och in som den vill när dörren är öppen. Har man buren en bit upp kommer man ofta kaninen närmare. Vilket man bör välja beror kanske mest på hur benägen man själv är att sätta sig hos kaninen på golvet!

Allmänna tips

Kaniner gnager på allt! Det är därför en god investering att gnagsäkra allt trä som sticker in i buren, t ex hörnstolpar. Ett enkelt och billigt sätt är med spikband som skruvas eller spikas fast. Om man har en löstagbara bräda i dörren kan man låta kaninen gnaga på den. Den är ju ändå lätt att byta ut!

Många kaniner blir väldigt lätt rumsrena. När du har sett vilket hörn din kanin använder som toalett så prova att sätta en låda där med t ex kattsand i. Förstår kaninen är mycket vunnet i tid för rengöring och vardagen har blivit lättare för dig och renare för din kanin!

En annan sida där det finns tips för burbyggaren är Lilla kaninsidan.

Lycka till med bygget!

Tillbaka 

Ingela Carlén
Talgoxestigen 8
590 44 RIMFORSA
(3,5 mil söder om Linköping!)
Tel: 0738-218 307
Det går bra att ringa fram till 22!
ingela@skullebo.se